საზღვრის კვეთის მონაცემთა ბაზა (2020 წლის ივნისი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსვლაგასვლაუნიკალური შემოსვლაუნიკალური გასვლა
358055349714288760280897