პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რეგიონების მიხედვით (ათასი აშშ დოლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2009201020112012201320142015201620172018
ქ. თბილისი349177586211.2782813.4767692742313.71366970.2131519813744441514709.81033290.7
აჭარა99386.458935.595849.656287.583137.5169300.2206563.495763209642.175551.3
კახეთი4193.9-4810.32759.916563.211028.615854.116118.65178.912113.9-9785.3
სამცხე-ჯავახეთი-459.423026.812228.82637051732.674258.931536.130953.838856.544795.7
ქვემო ქართლი4976566685.4146882.641648.316309.255650.821159.829734.564701.787028.1
სამეგრელო-ზემო სვანეთი და გურია100357.225339.770148.361922.457229.893648.251209.535444.155912.5-10530.8
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი6105880126.55325.24002459124.427951.125701.828935.859852.726763.1
შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი712.79599.414254.612420.4-241.414347.8-14979.62396.56824.418123.2