აქტიური ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებისა და მფლობელთა სქესის მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Individual EntrepreneurLimited Liability CompanyJoint Stock CompanyGeneral PartnershipGeneral PartnershipCooperativeForeign Enterprises
Only Woman4030516280536130
Only Man54924439202770680
Woman and unknown gender055925020
Man and unkonown gender02473266350
Both0663914941250
Unknown7659552833604325537